Vidar Ungdomslag

Vidar Ungdomslag er eit oppegåande lag med stor dugnadsaktivitet.
Vi prøver å halde jamn aktivitet i huset heile året.

Om sommaren arrangerar vi dansar annakvar helg.

Bygdekinoen er her ein gong i månaden.
 

 Har ikkje fått noko aktivitetsliste for 2011