Styremøte i Værlandet Vel

 

 

 

Tid : måndag den 15. august 2005, klokka 20.00

 

Stad: Værlandet Bygdetun

 

 

 

Tilstades:

 

Astri Thorsen Landøy

Per Vidar Nybø

Signe Marie Landøy

Audun Oddekalv

Linda Landøy

Roar Landøy

 

 

SAKER:

 

1)     Besøk av studentar frå Ås. 40 stk. Linda og Astri held ei orientering om vern og bruk i ungdomshuset måndag 22. august klokka 17.00. Ein tilpassa versjon av det vi hadde i Jostedalen.  Per Vidar held eit innlegg.

Astri ordnar med leige og spør om nokon kan ordne med mat.

 

2)     Peder Hansen sitt testamente:

 

-         Reidar Værøy er testamentsfullbyrdar

 

Værlandet Vel har tidlegare fått museumsgjenstandane som han hadde i bua si ( Jfr skriv av 11. juni 2001).

 

I testamentet står det at Værlandet Vel og Værlandet skule med ein halvpart kvar har arva bua og ein del gjenstandar i huset.

 

Når skiftet er ferdig, kjem Værlandet Vel attende til korleis det skal markerast at vi har fått denne arven.

 

 

 

Møtet slutt klokka 20.50

 

Linda Landøy

- ref