ÅRSMELDING FOR VÆRLANDET VEL 2007

Dette året har vi hatt eitt årsmøte, tre styremøter og fire  fellesmøter med Bulandet Grendalag, samt eit fellesmøte med Atløy Vel.

Saker som har vore arbeidd med i 2007:

     Når skottane besøkte Værlandet i februar var Tourism and

     Interpretation  tema. Nordsjøpasset er eit direkte resultat av dette.


Astri, Marianne og Laila på tur i verdsarvområdet Nærøyfjorden.

 
Up Helly-Aa vart feira på Værlandet Båt i januar.

 


Frå søndagens kulturarrangement ved Værlandet Båt i Hamna.


Kunstnar, grendalagsleiarar og skiltmakar.