Referat frå styremøte i Værlandet Vel 10. juni kl. 18.00

 

 

Til stades: Laila Blom, Audun Oddekalv, Astrid Thorsen Landøy,  

Roar Landøy og Ann Iren Bauge.

 

                  

 

Forfall:       Tone N. Nybø (vara vart ikkje innkalla)

                  

 

 

 

Div. informasjon.

Oppfølging av tidlegare saker;

 

 

         Skaffe 2 vakter til seniordansen i Floren – Nordsjøporthelga.

 

         Male muren – gamleskulen. Dugnad.

 

         Innkjøp av 2 benkar til uteplassen ved gamleskulen.

 

         Planting utanfor musèet?

         Kjøpe 8 stolar til utebruk - musèet?

 

Oppfordre bedriftene på Værlandet/Bulandet om å lage eigne

info.oppslag til oppslagstavlene. Oppfordring til bedriftene på

heimesida.

 

 

 

Ann Iren Bauge

       -ref.-