Fellesmøte med Bulandet Grendalag og Værlandet Vel søndag 16.09.2007 kl.20.00.

Til stades: Linda Landøy. Bjørg Landøy, Bengt Ronny Landøy, Frank Hatlø, Rune Thistel, Heidi Kjempenes og Astri Thorsen Landøy


 

Sak 1) Planlegging av mottaking av skiltet ”Sjå deg ikkje attende”. Vi lager program og fordeler arbeidsoppgåver. Program ved skiltet, kunstkake og kaffi på butikken. Per Arne Tveit stiller frå kommunen. Bente Sandøy gir glaskunst som gåve til kunstnaren og stativmakaren.

Anders Tomren er kunstnaren og Gunnar Bendiktsen er stativmakaren.

Kunstnaren og stativmakaren får guiding, mat og vert inviterte med på matiné med Førde kammerkor før ferja går inn igjen.

Det vert servert fiskesuppe hos Værlandet Båt kl.15.00 til kunstnar og skiltmakaren m/følge.

Vi veit at utgiftene kjem på vel kr. 5000,-, og kultur og næringskontoret kan dekkje noko av det.

Vi får pressedekning, Linda skal på radioen måndag, i morgon, ti over halv åtte for å snakke om kunstmottakinga.


 

Møte slutt kl. 21.00