Møte i lag med Bulandet Grendalag i skulen i Bulandet onsdag den 13. april 2005, klokka 2000

 

Tilstades:

 

Heidi

Audun

Arne

Eva

Reidun

Randi

Frida

Anne Britt

Linda

Signe Marie

Roar

 

NORDJØPORTHELGA 2005

 

 

Tema for møtet: festivalhelg første helga i juli, slik som i fjor.

 

 

 

 

Anna: Bygdeprisen – kva skal den brukast til?  Den er no delt i to .

 

I Bulandet skal pengane brukast til mobilt høgtalaranlegg.

 

Møtet slutt klokka 21.10

 

Linda Landøy

-        ref