Styremøte i Værlandet Vel

 

Tid: 4. april klokka 20.00

 

Stad: Gamleskulen

 

Tilstades:

 

Per Vidar Nybø

Arnt Henning Blom

Linda Landøy

Signe Marie Landøy

Janne Ytterøy (husstyret)

Erna Nekkøy   (husstyret)

Elin Merethe Blom Vesterås (husstyret)

 

 

 

Sak

 

 

Elin orienterte om arbeidet i gamleskulen og om søknaden om bygdeutviklingsmidlar

 

 

 

 

 

Møtet slutt klokka 21.36

 

Linda Landøy

- ref