Styremøte i Værlandet Vel

 

Sundag den 13. november 2005, klokka 2030 i gamleskulen.

 

Tilstades:

Astri Thorsen Landøy

Roar Landøy

Signe Marie Landøy

Linda Landøy

Audun Oddekalv

Per Vidar Nybø

Arnt Henning Blom

 

Frå husstyret

Erna Nekkøy

Elin Blom Vesterås

Janne Ytterøy

Laila Blom

 

 

1)     Orientering om arven etter Per Hansen

 

Huset skal tømmast for gjenstandar, vaskast og seljast. Marit Klausen (verge for Per Hansen) og Elin B. Vesterås går igjennom huset for å sjå om der er møblar og ting som kan vere til nytte i Gamleskulen.

 

Værlandet Vel har vore og sett på bua og museumsgjenstandane. Per Vidar skal ta kontakt med Kystmuseet etter nyttår. Vi skal ta kontakt med eldre folk som kan vere med oss å gjere ein jobb med katalogisering/sortering av gjenstandar:

 

Klara Nybø

Toralf Værøyvik

Inger Blom

Sigmund Blom

Arne Kjempenes

Arvid Vesterås

Olav Vesterås

Bjarne Landøy

Vermund Landøy

 

Elles: det skal opprettast ein konto som skal vere til stell av gravene og Værlandet Vel skal ordne med dette.

 

2)     Sluttrapport frå Naturbruksprosjektet

Ein fin rapport med mange fine bilete frå Værlandet.

 

 

 

 

Sak 5: Anna

 

Eit firma i Førde har kjøpt Soknavågen og vil gjere det om til leilegheiter. Askvoll kommune vil gå i mot bruksendring.

 

Værlandet Vel vil sende fylgjande brev til Teknisk kontor v/ Per Jan Ryland og utval for teknisk sektor v/ Stein Helle

 

KOMMENTAR TIL SAK 117/05 I UTVAL FOR TEKNISK SEKTOR: BRUKSENDRING AV NÆRINGSEIGEDOM TIL FRITIDSEIGEDOM GNR 60 BRN 107 VED SOKNEVÅGEN PÅ VÆRLANDET

 

Bygningane i Soknavågen har stått til nedfalls sidan Alex Vassbotten ga opp verksemda si her. Området består av kaiar og bygningar som har vore nytta i fiskeoppdrett tidlegare. Det ber preg av sterkt forfall.

 

Værlandet Vel ser det som svært viktig at det blir lagt til rette for at ny næring kan etablerast her. Vi meiner det vil vere svært postitivt for bygda om dei omsøkte planane kan realiserast. Her er det nytt initiativ, friske pengar og ny næring som kjem alle til gode.

 

Gjort på rette måten, vil dette initiativet styrke Sørværet som naturreservat.

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har nettopp avslutta Naturbruksprosjektet.  Dette prosjektet hadde som mål å legge til rette for ny næring i og ved verna område.

 

Vi ser ikkje noko problem med at dette området vert omregulert til anna næringsverksemd, som t.d utleige slik det er skissert i søknaden.

 

Vi er meir tilbakehaldne dersom området er tenkt brukt til private frtitidsbustader.

 

Det er eit sterkt ynskje om at utvalet ikkje tek endeleg avgjerd i saka før dei har vore på synfaring.

 

Sak 3: Kafé i gamleskulen den 20. november klokka 16.30

 

PowerPointpresentasjon frå Skottlandsturen lagar Linda, resten av styret og husstyret bakar kaker.

 

Vi fortel, køyrer presentasjonen, og pratar litt igjen.

 

Vi planlegg korleis vi skal angripe skottehelga.

 

 

 

 

 

3)     Skottehelga

 

·        flest mogeleg frå styret må vere med i temaparken og ut i floren til Liv på fredagen.

·        Laurdag: Roar kan køyre, Anne Britt køyrer

Fiskeindustri

Skulen

Galleri

Utsiktpunkt

Gamleskulen på Værlandet klokka 14.00 – 17.00,

Rundstykke og fiskesupe og litt kaker til kaffien, vi spør Nikøy A/S om dei kan ordne dette. Elin tek kontakt med dei

 

Presentasjonar:

 

Bygdene presenterer seg

Ueland snakkar om Nordsjøløypa

Astri snakkar om Nordsjøløypa på Værlandet.

Aud – Kari Steinsland og Trond Lekve snakkar om kommunen.

 

Sundagen:

 

Bedriftsbesøk i Brimmen, Astri vert med.

 

Tysdag den 15. november vert Linda, Laila L. Laila B. , Gry , Audun, Anne Britt og Frida skal vere med å planlegge i lag med Per Arne i gamleskulen klokka 16.30.

 

 

4)     Tenning av julegran i parken den 27. november klokka 17.00

 

Roar og Bjarte ordnar tre og lys.

Husstyret lagar gløgg, saft, kaffi og peparkaker.

 

 

Møtet slutt: klokka 21.40

 

Linda Landøy

- ref -