Referat frå styremøte i Værlandet Vel

17.1.2010 kl. 18.00

 

 

Til stades:      Laila Blom, Audun Oddekalv, Astrid Thorsen Landøy 

og Ann Iren Bauge.

 

Forfall:           Tone N. Nybø og Roar Landøy

 

 

 

Sak 1.            KYSTARVEN

                        Linda Landøy informerer om saka i årsmøtet.

 

 

Sak 2.            ÅRSMELDINGA

Leiaren utformar årsmeldinga for 2009 og sender den ut til medlemane for evaluering.

 

 

Sak 3.            GAMLESKULEN – VASSLEKKASJE WC

Det har vore rørleggar på staden. Han har laga ei midlertidig løysing slik at der er vatn. Skaden er meld til If skadeforsikring (gjort etter dette møtet).

 

 

Sak 4.            FERJERUTENE/BUSS

                        Merknader:

Seinrutene (onsdag, fredag og søndag) framleis som bestillingsruter?

BUSS:

Manglar avgangar frå Værlandet ca. kl. 13.00 tysdag og torsdag.

 

 

Sak 5.            DALE VIDAREGÅANDE SKULE

                        Båtruter måndag morgon og fredag ettermiddag.

                        Arbeidet er i gang via foreldre og Dale vg. skule.

 

 

Sak 6.            IDÈ-DUGNAD

                        Skal vi oppmuntre folkekommitèen til å fortsette arbeidet?

 

 

Det vert årsmøte i Værlandet Vèl laurdag 30.01. kl. 15.00 – Gamleskulen.

 

 

Møtet slutt kl. 19.15

 

Ann Iren Bauge

       -ref.-