Kjære lesarar!

Heimesideskrivarane har vorte sopass ueinige om korleis heimesida skal utvikle seg og ellers om det aller meste som har med heimesida  å gjere at vi ser oss nøgde til å avslutte samarbeidet.

Da har vorte meir krangling enn kreativ tenking og koselig arbeid, og vi er i grunn skikkeleg sure på kvarandre.
Samarbeidet har vorte så vanskeleg og anstrengt at vi har bestemt oss for å legge ned heimesida og vi kan for øyeblikket ikkje sjå føre oss att den vert starta att med da første.

Resten av sponsorpengane og utstyret har vi bestemt oss for å gje til eit godt formål.
Forslag til gode formål eller avskjedshelsingar kan de skrive i gjesteboka, den vert open ei lita stund til.

 

Helsing sure Kurten og vel so sure Linda.