C:\Users\Melvær\Pictures\2011-01-20 001\CIMG0614 (2).jpg

KYRKJEKLOKKA I BULANDET

 

 
                         

                  

Dei fleste veit kanskje at vi ei tid har arbeidd med å få kyrkjeklokka i kapellet automatisert. Vi er ”lova” at klokkelyden ikkje vil endre seg ved automatisering! Kyrkjetenaren vil kanskje ikkje verte fullt så lang i armane som før og kanskje beheld han hørselen i tillegg !!

No er klokka teken ned og sendt til Tønsberg, til ”Olsen Nauen klokkestøperi” som vi har fått oppgitt er dei einaste i Norge som driv med slikt arbeid.

Økonomisk overslag viser at arbeidet på klokka og oppmontering vil koste ca 135 000 kr, så kjem frakt av klokke, elektriker og snekkerarbeid i tillegg, grovt rekna 25 000 kr.

Vi trur (utan å vete HEILT sikkert)at TOTAL KOSTNAD  vil ligge rundt  160 000 kr

Det er allereie gitt  95 000 kr til prosjektet . Vi søkjer Sparebanken Sogn og Fjordane om gåvetilskot, men veit ikkje om vi får noko.  Det vi ikkje klarer å dekke vha. gåver, lånar vi penger til.

Har du/de lyst til å støtte prosjektet er kontonummeret : 3705.15.60400

 

Vi vil til morsdag den 13.februar ha eit kakelotteri, men dette må gå til dagleg drift og vedlikehald av kapellet