Historien om det blå blodet, slektsgrein.

 

Meir detaljar om Sille- slekta finn ein her. Den slektsgreina starterbegynnelsen av 1700-talet og har skaffa mange Bulenninger og Værlenninger blått blod i årane.

 

Kong Magnus Lagabøte

Født….

Norsk konge 1263-1280

 

Kong Håkon 5.

Son av Magnus Lagabøte og Ingeborg, dotter av Eirik Plogpenning.

Norsk konge 1299-1319

 

Ingeborg

Dotter av kong Håkon 5.

Født 1301, død ca 1360

 

Eufemia

Dotter av Ingeborg og Eirik av Sødermanland (?)

Født… , død ca 1370

 

(Eirik av Sødermanland var son av kong Magnus Ladelås, svensk konge 1275-1290. Kong Magnus Ladelås var son av Birger Jarl, svensk riksformynder 1250-1266)

 

Ingeborg

Dotter av Eufemia og Albrekt 2. av Mecklenburg

 

Gerhard 6. av Holstein

Son av Ingeborg og Henrik av Holstein

 

Hedvig av Holstein

Dotter av Gerhard 6. av Holstein og …

 

Kong Christian I (den bunnløse pung)

Son av Hedvig av Holstein og Grev Diderik (den lykkelige) av Oldenburg

Født 1426, død 1481

Dansk konge 1448-1481, norsk konge 1450-1481, svensk konge 1457-1464 og 1471

 

Kong Frederik I (ein slu strateg)

Son av kong Christian I og Dorothea av Brandenburg

Født 1471, død 1533

Norsk konge 1524-1533, dansk konge 1523-1533

 

Kong Christian III (reformasjonskongen)

Son av kong Frederik I og Anna av Brandenburg

Født 1503, død 1559

Norsk konge 1537-1559, dansk konge 1534-1559

 

Kong Frederik II (han far i København)

Son av kong Christian III og Dorothea av Sachsen-Lauenburg

Født 1534, død 1588

Norsk og dansk konge 1559-1588

 

Kong Christian IV (konge i fest og krig)

Son av kong Frederik II og Sofie av Mecklenburg

Født 1577, død 1648

Norsk og dansk konge 1588-1648

 

Kong Frederik III (einevoldsherskaren)

Son av kong Christian IV og Anna Cathrine av Brandenburg

Født 1609, død 1670

Norsk og dansk konge 1648-1670

 

Kong Christian V (ein flittig konge)

Son av kong Frederik III og Sofie Amalie av Braunschweig-Lüneburg

Født 1646, død 1699

Norsk og dansk konge 1670-1699

 

Kong Frederik IV (son kong Christian V og Charlotte Amalie av Hessen) vart konge etter Chistian V. Frederik IV var halvbror til Ulrik Christian Gyldenløve (same far).

Her sluttar konge-rekka og her startar historien om det blå blodet i Bulandet.

 

Ulrik Christian Gyldenløve (min 5xtipoldefar)

Så vidt eg veit fekk han berre eit born, Dorte.

Særbarn av kong Christian V og Sophie Amalie Moth ( seinare Grevinne av Samsø)

Født 24.juni 1678, død 8.desember 1719.

President i admiralitetet og generaladmiralløyntnant, sjef for den nordiske flåten 1697-1700 og etter 1709. Greve av Samsø.

(Han var nær venn av Tordenskiold)

 

Dorte Sofie Ulriksdotter Musøen. Hellersøy 23a (mi 4xtipoldemor)

Ho fekk 7 born, berre 2 av desse har etterkommarar; Kristian og Marie.

Særbarn av Ulrik Christian Gyldenløve og Sille Catarina Kierulf, Værøy

(les om danske-Silla i Bernt Askevold-slektsbok nr 4299)

Født 1715, død 12.12 1767 i ulukka på Aldefjorden.

 

Kan Dorte Sofie vere oppkalt etter si farmor og tipoldemor som begge heitte Sofie?

Navnet Dorthe kan det vere etter Dorothea?

 

Marie Arnesdotter Musøen, Hillersøy 25g (mi 3xtipoldemor)

Ho fekk 5 born, kun dottera Alis (Alet) har etterkommarar. Sjå Herland 106.

Dotter av Dorte Sofie Ulriksdotter, Musøen og Arne Arneson Smilden

Født 1752, død 1790

 

Kristian Arnesson Hillersøy 25f (bror til Marie). Han fekk 13 born, her er mange etterkommarar.

 

Alis (Alet) Jonasdotter Herland 106k (mi tip-tipoldemor)

Ho fekk 12 born, her er mange etterkommarar bla ei grein til diktaren Jakob Sande.

Dotter av Marie Arnesdotter Musøen, Hillersøy og Jonas Hansson, Melvær

Født 1784, død 1860

 

Jonas Knutson Melvær 26d (min tipoldefar)

Han fekk 9 born, her er mange etterkommarer bla til USA.

Son av Alis (Alet) Jonasdotter, Herland og Knut Tomasson, Melvær.

Født 1813, død 1896

 

(Sivert) Johan Jonasson Kalvøy Melvær 29i (min oldefar)

Han fekk 5 born: Anna, Knut, Einar, Magnus og Jonas. Berre 2 av desse har etterkommarar; Anna og Jonas.

Son av Jonas Knutson Melvær og Dine Pederstdotter, Hillersøy

Født 1861, død 1928

 

Anna Johansdotter Kalvøy 129a (syster til Jonas, min bestefar).

Ho gift med Sivert Andreas Siverstson Landøy. Dei fekk berre ein son; Johan Andreasson Landøy. Johan vart gift med Kristina Cecilia Halvdansdotter Landøy. Dei fekk 4 born:

Harry A. Landøy, Arnfinn Landøy, Astrid Hillersøy og Jan Kåre Landøy. Desse har mange etterkommarar.

 

Jonas Johanson Kalvøy Værøy 186 (min bestefar)

Han fekk 4 born: Rannveig, Atle, Hildeborg og Kjell. 2 av desse har etterkommarar.

Son av Johan Jonasson, Kalvøy og Rakel Jørgensdotter, Lutentun

Født 1904, død 1986

 

Rannveig Jorunn (Kalvøy) Søreide (mi mor)

Dotter av Jonas Johanson, Kalvøy og Amanda Marie Karlsdotter, Eide

Født 1937

 

Hildeborg Klara (Kalvøy) Alisøy (syster av mi mor) gift med Dagfinn Alisøy.

(Dagfinn stammar òg frå Dorte Sofie Ulriksdotter via ei grein). Dei har to born:

Roy Andrè Alisøy født 1971 og Sonja Beate Alisøy født 1975.

 

Anita Søreide (meg)

Dotter av Rannveig Jorunn Søreide og (Per) Roald Søreide, Holmedal. Født 1963

Jøran Festervoll født 1985 og Renate Festervoll født 1986 (mine born)

 

Johnny Søreide (min bror)

Son av Rannveig Jorunn Søreide og (Per) Roald Søreide, Holmedal. Født 1961

Jeanett H. Søreide født 1990 og Magnus Høyvik født 1995 (min bror sine born)

 

 

Dette dokumentet har eg laga sjølv med slektsbøkene som grunnlag. Her kan vere trykkfeil.

 

Med helsing,

Anita Søreide

 

dato 30.1.2006