Webkamera på Værlandet og i Bulandet.

Kamera Værlandet Gjestehamn .

Link til sida med webkamera hos Firda.
Bilda til Firda vert lasta opp kvart 5. minutt, og enn kan gå tilbakers å kikke på bilda som har vorte lasta opp siste døgn.

For dei som kom direkte til denne sida, so finn du hovedsida her.
 

No har vi montert webkamera på butikken på Værlandet Da vi sei at Gunnar stod for da meste av monteringa utandørs, mens heimesideskivarane stod på innsida og oppmuntra han so godt vi kunne.
Gunnar stakkars vart blåfrosen og kaldt itte å ha stått ute på taket og montert, og so kom da ei voldsom stortevass byge i tillegg.
Bilete frå kamera vert oppdatert sånn annakvart minutt, du må ta oppdater på sida for å sjå utviklinga vist du venta på ferja.

So må vi få takke Henrik Grotle, som jobba i avisa Firda, han var svært behjelpelig til å hjelpe oss med å få kamera på lufta.
 

I og med at vi har so mange velvillige og rause sponsorar , som igjen har medført av heimesida har ein del penga på konto, so kjøpte like godt heimesideskrivarane eit kamera til.
Den 6. juli var heimesideskrivarane på Fiskeindustrien og monterte kamera, som peika på butikken og deler av gjestekaia.
Kamera står utfor vindauga på kontoret til Malvin, ser de nokre skjeggstubba i kameralinsa so er da berre Malvin som har haue ut glaset.
Bilete frå kamera vert oppdatert sånn annakvart minutt, du må ta oppdater på sida for å sjå utviklinga vist du venta på nokon som skal dukke opp ved gjestekaia.