Bulandet Idrettslag.

Årsmelding BIL 2011.

Årsmøtereferat BIL 2012.

Innkalling til årsmøte i Bulandet idrettslag. Bulandet skule onsdag 28.03.12  kl. 17.30

Aktiviteter Bulandet Idrettslag.

Årsmelding Bulandet Idrettslag 2010.

Protokoll frå årsmøte 17.03.2011.
 

Styret i Bulandet idrettslag 2012-2013

Leiar:           Eivind Norstrand

Nestleiar:      William Rogne

Sekretær:     Kari Helen Blikås

Kasserar:     Synnøve Melvær

Styremedl:    Bill Steinsvik

1.vara:         Randi Fedøy Norheim

 

Medlemskontingent 2012

Medlemskontingenten er uendra frå i fjor og er delt inn i fem kategoriar:

A) Barn under 18 år          (aktiv)                              kr. 100,-
B)
 Einsleg over 18 år        (aktiv)                              kr. 150,-
C)
 Familiekontingent         (utan aktive vaksne)         kr. 150,-
D)
 Familiekontingent         (med aktive vaksne)         kr. 250,-
E)
 Støttemedlem               (ikkje aktiv)                       kr. 100,-

 

BIL sin konto er: 3740.07.02404. Merk innbetaling med :

Kategori A, B, C, D eller E + namn og fødselsår på medlem(mar) i husstanden.


Dette gjer det lettare for oss når vi skal sende årleg statistikk til idrettsforbundet.

Vi ber om at dei som deltek   BIL sine aktivitetar betaler medlemskontingent.

Kontingenten er ei viktig inntektskjelde for laget. Minner også om høvet til å støtte idrettslaget gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping.

 

Aktivitetar i idrettslaget:

Bulandet idrettslag har i dag desse tilboda: fotball, fotballtennis, volleyball, aerobic og  zumba-trening. Har du forslag til andre aktivitetar kan du ta kontakt med nokon i styret.