Felles skriv som er sendt på vegne av både Bulandet Grendalag og Værlandet Vel.

Evaluering av legevakttjenesta i Askvoll Kommune.
Frank Hatlø ønsker at Bulenninger og Værlenninger får anledning til å kommentere rapporten før han sender den videre i systemet.

Spørreskjema for evaluering av legevakttjenesta i Askvoll Kommune. Spørreskjema vert lagt ut i alle postkassane både på Bulandet og i Værlandet. Svar leggast i eigne oppsette kasser på butikkane våre.

Skriv til Fjord1/Fylkesbaatane om rutiner ved omdisponering av ferjemateriell. 05.10.10

Informasjon om ambulansebåten i Askvoll Kommune.   27.08.10

Spørjeundersøking om pendlarrute. Lagt inn 16.11.09. Svarfrist: 15.12.09

Mail til ordføraren om innspel til ruteplanarbeidet 2009. Sendt 04.01.09

Brev angåande utskifting av ferjematriell Askvoll - Værlandet, sendt 28.07.06

Svarbrev til Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fjord1 om utskifting av ferjemateriell, sendt 02.09.06

Værlandet Vel og Bulandet Grendalag oppmodar folk om å søkje om drosjeløyve!