Gamle fiskemè

Her kjem da ein del fiskemè og forklaringar med bilde.
Fiskemè'a under her er kopiar av nedtegnelsar som blei gjort av Abraham Melvær, Alf Melvær og Jonas Melvær.
Da er til og med eit mè nedskrive av Jardar Melvær i 1969, Polderhola. Da er vistnok omtrent dar kloakken til Reidun og Roar kjem ut i dag.
Ellers er mè'a nedskrivne frå midten av 1800 talet og frem til krigen, med nokre få nye nedtegnelsar.
På sikt vil da komme bilde som viser kva fjell og nakkar som vert nevnt i nedtegnelsane.
Tusen takk til Jardar Melvær som har lånt ut notisbøkene til forfedrane sine.
Er da fleire som har gamal handskreven historie tek vi gjerne imot for kopiering.

Kopiane er lagra i eit program som heiter Adobe Acrobat, da er noko som finnast på dei aller fleste datamaskiner. Har du ikkje da so kan da lastast ned gratis på nett, får du da ikkje til so berre spør om hjelp.
Eg treng hjelp eller eg har noko som passa godt på heimesida.
 

Kopi av gamal notisbok som viser fiskemè på Håsteinsgrunnen pluss litt anna.

Kopi av gamal notisbok som viser gode linemè

Kopi av notisbok frå 1902-1904 som viser gode torskeplassar pluss litt andre notat.

Kopi av notisbok frå 1906 som viser gode havstø og linestø.

Kopi av notisbok frå 1905 som viser skikkelig gode torskeplassar.