Flyfoto av Bulandet og Værlandet teke sommaren 2004 eller 2005

Statens Vegvesen har sendt oss mange flott flyfoto av Bulandet og Værlandet.
Fokuset har vore på å fotografere dei nye bruene og den nye vegen, so da er ikkje alle deler av øysamfunnet vårt som er med på bileta. Bileta er i alle fall skikkelig flotte.

Orginalbileta er mykje større og klarare, vi har krympa dei for å få dei til å verte lettare å laste opp på heimesida.
Bileta har vorte litt uklarare og skrukkete under dinna krympinga. Da er og litt av vitsen slik at dei ikkje skal være so attraktive å kopiere. Orginalane er Statens Vegvesen sin eigendom. So vil ein ha kopi, som er fin og klar ,må ein kontakte Statens Vegvesen på Hermansverk

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i virkeligheita.
 

Heile øysamfunnet, minus Sandøyna, sett frå sørvest.

Bulandet frå aust. Den største brue er Olsundbrua

Bulandet, minus Sandøyna, sett frå nord. Fiskeindustrien midt i bilete

Nordre del av Bulandet. Den største øya her er Gjørøy, butikken ser en nederst i høgre hjørne.

Frå Bulandet til Landøy på Værlandet, sett frå sør.

Nikøy i Bulandet, med Fiskeindustrien og butikken, sett frå nordaust

Nikøy, Olsundbrua, Ytre Melværsund brua, Melvær og Landøy.

Gjørøy midt i bilete. Ser og Pernillestø,Hågøy og nordre del av Gjelsa, Likkje Nikøy og Nikøy.

Olsund brua og nordre del av Gjørøy frå søraust.

Gjørøy, Langøy og Olsund brua

Långøyna og Olsund brua sett frå sør.

Olsundbrua frå nordaust, ein ser og i Fiskeindustrien

Olsund brua, Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå søraust

Olsund brua, Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå sør

Olsund brua, Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå ein litt annan vinkel frå sør

Melværen og Bjørnøyna sett frå sør

Melværen, Bjørnøyna,Landøyna, Ytre og Indre Melværsund bruene. Alt sett frå sør

Melværen frå søraust

Olsund brua, Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå vest

Olsund brua, Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå litt aust for sør

Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå sør

Frå Melværen og vestover, sett frå søraust

Ytre Melværsund brua og Melværen sett frå nordnordaust

Myrvår og Melværen, samt Indre Melværsund brua sett frå søraust

Indre Melværsund brua, Melværen og Landøyna sett søraust

Kalvøyna,Landøyna, Indre Melværsund brua og klettane på Værlandet sett frå nordvest

Kalvøy til Bulandet sett frå nordaust

Melværen, Inndre Melværsund brua, Landøyna og Kalvøyna sett frå sør

Landøyna og vestover sett frå søraust

Indre Melværsund brua, Storerånane, Landøyna og Kalvøyna sett frå sørvest

Heile øysamfunnet, minus Alden, sett frå nord