Nyttige linkar for reisande:

Har du lyst å besøke oss og treng overnatting?
Da finns meir overnatting og.
Prøv Bulandsferie eller Liv si utleige eller Mattern-Bua eller Skogsbu eller Marit Grepstad eller Gamleskulen på Værlandet
eller Eva sitt feriehus ( Værlandet ) eller Gamlehuset på Holmen ( Værlandet)

Askvoll kommune si heimeside.

Rutetider for ferje og ekspressbåt

Bussruter

Generell ruteinformasjon for Sogn og Fjordane

Andre kjekke linkar:
14.11.12
Fuglekikker rapport frå Bulandet og Værlandet.

08.08.12
Ein link til ei kjekk lita reportasje Lene Gjelsvik har laga om ein kajaktur til Håsteinen.

04.08.12
Kjekk link til bilder frå gamle dager som "Nationen" har samla ihop, fin søkefunksjon. Takk til Kari Helen Blikås for linken.

08.06.12
Link til sida med webkamera hos Firda, det ser ut som at Bulandet og Værlandet har den tettaste konsentrasjonen av kamera i fylket :-) Bilda til Firda vert lasta opp kvart 5. minutt, og enn kan gå tilbakers å kikke på bilda som har vorte lasta opp siste døgn.

28.03.12
Værlandet Gjestehamn har fått seg eiga fin heimeside.

31.01.12
Jan Norheim har fått rar fisk.

05.01.12
Link til heimesida hennar Pernille Rutledal

15.08.11
Link til FjordKysten si Facebookside, med bilder frå pressetur 12. - 13. august.

23.07.11
Kari Helen har sendt ein kjekk link til ein blogg på NRK Sogn og Fjordane som omhandler ferjetur til/frå Værlandet.

13.07.11
Helse Førde si Alfred Bamse side, den vert oppdatert med ett nytt bilde kvar veke.

16.01.11
Werner Vesterås har laga ei flott side om fylkesvei 365 mellom Værlandet og Bulandet, basert på Google streetview.

15.12.10
Kari Helen har vore så snill å sende link til eit innlegg på Origo, som omhandler Håbrandsfiske. Det er frå ei reportasje i  "Jol i Sunnfjord 1961".

8.12.10
Werner Vesterås har sendt kjekk link: Google har no lagt ut nye StreetView-data for Norge. Bulandet og Værlandet er med.

4.12.10
Rune Thistel har sendt kjekk link til ein plass ein kan lese om MS Bueland ex. Sigfred.

13.11.10
Ein kjekk link til historia om MB "Rolf" SF 220 A, seinare M 10 VA. Både Harald Leite og Rune Thistel har vore med å skaffa informasjon om denne båten, så dei vil komme på lista over kjelder dei òg.

12.10.10
Link til Askvoll Padleklubb, med mange fine bilder frå stormsamlinga i Bulandet 8. til 10. oktober 2010.

27.05.10
Link til fotosamlingane frå gamle dager som Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har. Mange kjekke bilde frå gamle dager, men ikkje noko frå Bulandet og Værlandet enno, men dei legg ut nye bilder etter kvart så da kan hende da dukka opp noko med tid og stunder.

24.10.09
Link til turistforeninga i Sogn og Fjordane.   Her kan ein lese om stormsamling i Bulandet Her kan ein lese om Barnas Turlag sin tur til Norheim og Fedøy.

12.10.09
Øystein Sandøy har sendt link til ein avisartikkel frå Canada, den omhandler gamle "Sjøvær" som har gått til botn ved kaia. Det er og ein link til den lokale frivillige brannbrigaden som har skreve litt om korleis dei bjerga båten og slikt. Gamle "Sjøvær" vart i alle fall heva og bygd om, men utøve da so veit vi ikkje meir.
Avisartikkelen.   Den lokale frivillige brannbrigaden.

01.09.09
Ein flott padlefilm frå Bulandet. Det er Njord som står for filmen.  Heimesida til Njord finn du her.

29.08.09
Solund Sogelag har ei kjekk side med mange bilder frå gamle dager.

13.08.09
Karoline Rogne, frå Bulandet, har ei kjekk bloggeside der ho fortel litt om kva ho putla med, og litt om kva ho ikkje putla med. Velskreve og kjekt lesestoff.

Heimesideskrivarane har oppretta ei sone om Bulandet og Værlandet på Origo som ein finn blant anna i Firda. Men vi har ikkje fått tid til å gjere så mykje vetigt med den sona, har i grunn nok med heimesida. Utan at vi har gjort noko tiltak føre da, så har da dukka opp mange fine bilder frå Bulandet og Værlandet på sona vår. Er da nokon som føle seg kalla til å drifte og administrere sona må de sei frå, så skal de få administrere med ein gong.

Sida til Anita Søreide, med mange nye energibilete. Anita driv med interiør og kunst, og ho er 50 % Værlenning. Ho har nok sikkert litt Bulenning i seg og, i alle fall av og til.

Rune Thistel har sendt oss link til ei side som omhandler ein kutter som tidligare har høyrd heime på Værlandet.

Ho Linda har snusa opp ein link til ei fiskehistorie frå øyane våre. Historia er kanskje litt overdreven, men velskreven.

Link til Monicha Landøy si bedrift:  FloraFauna i Florø

Eit kjekt Forum som omhandlar Wickman motorar, takk til kollega Kjell Snørteland for linken.

Ei side som omhandler diverse gamle motorar, historie og motorlyd, Takk til kollega Kjell Snørteland for linken.

Værlandet Fiskeredskap har fått ei eiga heimeside, og den er skikkelig proff.

Heimesida til Pernille Rutledal Olsen, her kan ein sjå bilde og maleri og mykje anna rart.

Heimesida til Ruth Lillian Kjempenes, her kan ein sjå korleis ho har da oppe i trøndelag.

Kulturnett Sogn og Fjordane. Ei side med mykje kjekt lesestoff.

RuneThistel har sendt link til ein filmsnutt frå Florø under storsildfiske i 1950.

Gaute Losnegård har sendt oss link til merkeregister for fiskefartøy i Askvoll. Tidsrommet frå ca. 1920 og fram til 70-talet vert dekka. Frå punkt 202 til 205 finn ein protokollane over fiskefartøy i Askvoll. Da starta med ei registeroversikt, som henviser til sider lenger bak i protokollen og dar finn ein mykje kjekk informasjon om kvar båt.

Ein utflytta Bulenning har vore med å starte ei flott side i Danmark. Han flytta ut når han var 5 år, men huska oss enno. Henning Kjempenes heiter han.

Nordsjøporten TaeKwonDo klubb har fått seg eiga heimeside.

FjordNorge  var ute i øyane i juni og tok ein masse fine bilete. Her er bilete av lokale fotomodellar så vel som profesjonelle.  Bruk bulandet eller værlandet som søkeord.  Takk til Anne Britt for linken.

Det er snart kommunestyre - og fylkestingsval. Her kan du lese korleis du skal bere deg åt for å få inn dei politikarane du vil ha.

Marita Liabø, som er forfattar og filolog, har skreve ei kjekk lita historie der ho tydeligvis har teke utgangspunkt i dialektsidene her på heimesida vår. Takk til Anne Britt for linken.
Ho Marita har skreve ein ny roman som heiter  "Hoppe naken" og den kjem ut i byrjinga av september. Handlinga er lagt til eit øysamfunn heilt vest i havet, og ho har nytta ein del dialekt frå heimesida vår. Da skal verte spanande lesestoff.

Ei som heiter Mona Sølvi har ei heimeside med mykje rart, blant anna mange bilete frå Nordsjøporthelga 2007.

Veikingkonvoien er stor sponsor av heimesida og flittigt brukt av øyaburane. Snart er da ny konvoi.

Shetland Museum og heimesida deira er no gjenopna. Øystein Sandøy har komme med nokon søketips, og Rune Thistel har laga linkar til båtar frå vårt distrikt.

Rune Thistel har sendt god link til Fiskeriregister.

Audun Oddekalv har sendt link til ei side som viser skipstrafikken langs kysten. Ein slepp kodar og passord. Klikker ein på "Solund area" so får ein skipstrafikken rundt øyane våre. Ein kan til dømes sjå kor ferja befinne seg.

Rune Thistel har sendt link til ein filmsnutt. Motorlyden du høyrer her er frå ei likeeins maskin som stod i Havblink frå han var ny til i 1956.

Gaute Losnegård har sendt oss link til Askvoll sogenemd på nett.

Rune Thistel har sendt oss link til fiskeriregisteret frå 1922, her finn ein mange båtar frå vårt distrikt. Rune Thistel er ein aktiv deltakar på eit diskusjonsforum som omhandler gamle båter om motorar. Her er mykje intressant å lese, og kansje nokon har noko å bidra med og. Rune har navn Bulenning på ditta diskusjonsforumet.

Shetland Museum har mange bilete av båtar frå Værlandet og Bulandet. Går du inn på Shetland Museum Photographic Archive litt ned på sida so kan du søke på norwegian eller norwegian fishing boat eller du kan no for so vidt søkje på kva du vil.
Sida har eit imponerande arkiv øve norske båtar som har vore i Shetlandske havner fra krigen og fram til nyare tid.
Her er nok mange so kan mimre øve gamle dagar ved kai i Shetland, den mannlege heimesideskrivaren innkludert. So er da  sikkert ein og anna so kan sjå bilete frå ein Shetlandstur dei ikkje huska alle detaljane ifrå, heimesideskrivaren inkludert her og.


På ei dansk side som omtalar alle kongane som har regjert i Danmark opp gjennom tidene finn ein og
omtale av slektsgreina som havna i Bulandet og Værlandet. Her kan ein lese om kong Christian 5 og nederst
på sida finn ein link til Ulrik Christian Gyldenløve som er stamfar til slekta her ute i øyane.
Takk til Anita Søreide for linken.

Digitalarkivet i Bergen har lagt ut ei heil bok "Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1936”.
Her står det over 6 sider om båtar frå vårt område.


Ei utflytta Jostedølinne so heiter Ann Kristin Flagtveit har laga ei kjekk side som og inneheld mykje dialektord frå Jostedalen.
Her er mange uttrykk som er like da vi har her ute i øyane, dog med litt anna uttale. Takk til Kristen Ormberg for tipset.

Heimesida til ungdomsutvekslingsprogrammet Vesle Daniel. Mange fine bilete herifrå.

Jensbua har ein god del informasjon om Bulandet og Værlandet.

Bygdeutvikling, bygdene sin eigen nettstad.

Sogn og Fjordane Fylkeskommune si side.

Njord Havkajakk Klubb har arrangement i Bulandet kvar sommar.

Også naboane våre i sør har laga seg heimeside. Sjå kva dei gjer på i Ytre Solund.

Sonja Alisøy frå Bulandet har ei side som omhandler litt frå Bulandet og mykje anna

Sida til Bulendingen Lars Grepstad, masse fine bilder og info om dykkemuligheiter

Bulandet Fiskeindustri si heimeside

Fiskebåten Sjøvær si heimeside du finn også Sjøvær og andre båter frå Bulandet her --->Bulandsbåter

Nokre artige skruer frå Bulandet har laga side om metal-bandet sitt. Sida er ikkje so skummel som den ser ut ved første augekast.
Takk til Vivian Vatnøy for linken.

Sida til ein kar frå Askvoll som heiter Anthony Bauge. Han har begynt å putle med heimeside og har eine del bilete
frå både Bulandet og Værlandet.