PROGRAM NORDSJØPORTHELGA 29.06-01.2007

Airlift as kjem for å ta med folk på rundtur " rundt landet" i helikopter.
Dei starta lørdag ca. 10:00 og held på so lenge da er folk.
Pris vil være 350,- for vaksne og 300,- for born.
Frank skal lage helikopterlandingsplass på østsida av huset sitt, og landingstillatelse
har han allerede fått hos myndigheitene.

Bussruter for fredag, lørdag og sundag kan ein sjå her.
 

Torsdag 28/6

Dansekurs for born og unge i Bulandet ungdomshus.

Her kan ein lære både norsk og skotsk tradisjonsdans i tillegg til moderne dans. Ansvarlege: Heidi Kjempenes og Peter Davidson. Dei som vil vere med kan melde seg på til Heidi. Mobilnummeret hennar er: 90069587.

Barnehagane er velkomne til å delta ein time torsdag og ein time fredag.

Fredag 29.06

Bulandet

-Dansekurset held fram i Bulandet ungdomshus.

-Pub i Bulandet ungdomshus: 20.00-02.00

Sal av øl, vin og mineralvatn.

Levande musikk v/ Skotsk danseband frå Plockton school of musical excellence

Det kjem til å gå buss frå Bulandet og innatt på Værlandet klokka 02.30. Men folk lyt skrive seg på ei liste på Værlandet Handel viss dei vil vere med den bussen.

Laurdag 30/6

NB: Ferja går ein ekstratur frå Askvoll klokka 0900. Dersom det er nokon frå Florø som kjem med ekspressen, må dei ringe til ferja "Aurland". Fjord1 har oppdatert si eiga heimeside med ekstraturar.

Bulandet

-Marknad ved AS Nikøy: 10.00 -16.30. Liste over stands finn du her.

-Kulturinnslag

-Salsboder ute og inne, til sjøs og på land

-Aktivitetar for små og store

-Konkurransar

-Tombola

-Gammaldanskveld i låven til Liv Turid Gjørøy: 21.00 – 24.00

(med moglelegheiter for utviding av tida). Austrheim musikklag spelar god, gammaldags dansemusikk. Servering av mat og drikke.

Værlandet

JOKER Værlandet har  vanleg opningstid på laurdag. 10.00 - 14.00

-Familiedans i Værlandet ungdomshus: 17.00 – 19.00

-Framføring av internasjonal folkedans /moderne dans av born og unge som har delteke på danseverkstad torsdag og fredag.

Musikk: Nybøband og Stormblåst med skotske venner.

Laurdagsdans med Nybøband

Værlandet ungdomshus: 22.00 – 02.00

Kiosk

Aldersgrense 15 år

Det går buss ut att i Bulandet frå dansen. Viss du vil vere med, må du skrive deg på liste på butikken i Bulandet.

Søndag 1/7

Værlandet

11.00 FRILUFTSGUDSTENESTE I PARKEN VED GAMLESKULEN (Parkering på bana, ta med fluktstol)

Sal av kaffi og sveler utanfor Gamleskulen ved idrettslaget og husstyret for gamleskulen før gudstenesta.

Natursti frå Gamleskulen til Værlandet båt (20 min, premiar vert trekte blant dei som har svart rett. Ansvar: idrettslaget.)

AKTIVITETAR I VÆRØYHAMNA

12.00 og utover dagen: sal av middag på Værlandet Båt

13.00 Danseoppvising

13.30  Musikk framførd av lokale heltar

13.45  Austrheim Musikklag og Skotske ungdommar spelar i Værøyhavna.

14.00 Aktivitetar: Riding, segling med rogavlen .

Museumet i Engelbua (bua til Per Hansen)  er ope frå klokka 14.30. Sal av sild og poteter, natronkaker og kaffi. Kristian Jansen (kjend kar frå kystmuseet i Florø) vert med.

JOKER Værlandet har opningstid frå 11.30 - 16.30 denne dagen.


NB: Ferja går ein ekstratur frå Værlandet direkte til Askvoll klokka 1345.
Fjord1 har oppdatert si eiga heimeside med ekstraturar.

***

Med atterhald om endringar i programmet som vil verte oppdatert.

Alle som kan tenkje seg å ha stand under marknaden i Bulandet laurdag 30.06 kan ta kontakt med:

Frida Melvær tlf. 90633316 etter kl.16.00

E-post adr. fridamelvar@hotmail.com  eller:

Kristin Nikøy tlf. 57732194/90238468

E-post adr. kristin.nikoy@enivest.net

Nye og gamle standdeltakarar er hjarteleg velkomne.

Sponsorar som støtta Nordsjøporthelga med midlar til markedsføring.

Bedrifter som har sponsa eller gjeve gevinstar til lynlotteri på Nordsjøporthelga.


Bilete og program frå tidligare Nordsjøporthelger kan du finne her.