Bilete frå Nordsjøporthelga 2007

Her kan ein sjå nokre bilete fra Nordsjøporthelga 2007.
Den kvinnelige heimesideskrivarska var bortreist i helga og den mannlege heimesideskrivaren klarte ikkje å få med seg alt.
Er da nokon som har foto frå familiedansen på laurdag eller Puben på Værlandet eller gamaldans i Floren eller utegudstjenesta
på sundag eller noko anna kjekt som de vil dele med resten av verda so send da inn til heimesida vår.
Vi kan ikkje betale noko, men vi er  flinke til å skryte.
Den mannlege heimesideskrivaren var på dans både fredag og laurdag, og på sundag var han so full i gångsperr og alle verdens sykje at
han berre gjømde seg vekk i ein myrk krok. Vi er difor avhengig av bilete og tilbakemeldinga frå alle som har noko å bidra med.
Er da nokon bilete som ein ikkje er fornøgd med og vil ha fjerne, so berre sei frå og.
Her kan ein sende alle beskjeda til heimesideskrivarane. Både Kurt og Linda får mailen.

Bilete frå tidligare Nordsjøporthelgar finn du her.  2004 - 2005 - 2006.
 
Er da nokon som har  bilete frå Nordsjøporthelga som ein vil dele med resten av verda so
kan dåke sende inn bilda her --> Bilde frå Nordsjøporthelga
Skriv gjerne tekst på bilda som forklarer motivet, men de må ikkje bruke æ, ø, å for da skjønna ikkje
programmet vi bruka til å lage heimesida med. So bør ikkje bilda være so mykje større enn 100kb.
Veit du ikkje korleis du forminska bilete eller endrar tekst, so ikkje bry deg om  da, Send bileta likevel.

Bilete frå danseskulen på fredag. Her lærte ungane  både norsk og skotsk tradisjonsdans i tillegg til moderne dans.
 
Bilete frå Puben i Bulandet på fredag.
 
Bilete frå marknaden i Bulandet på laurdag.

Bilete frå fyketurar med Airlift på lørdag. Her har Torunn Marie Kvaløysund stått for nokon av bileta.

Nokre bilete Gry Leite har sendt inn.

Diverse bilete frå sundag som Astri Thorsen Landøy har teke.
Da er ikkje tekst på bileta enno men da kjem so fort heimesideskrivarene får summe seg, og da tek ofte litt tid.

Diverse bilete frå laurdag og sundag som Anne Britt Sandøy har teke.

Diverse bilete frå då Skottane var på vei til Nordsjøporthelga og frå familiedansen, innsendt av Heidi Kjempenes.

Bilete som Pippi har sendt inn. Kallen Atle er fotograf og bileta er frå helikoptertur på laurdag.
 

Program og sånt frå tidligare Nordsjøporthelgar finn ein her