Værlandet Vel               
 

Værlandet Vel kom i gong i 1988. Vel’et jobbar med store og små saker som gjeld bygda vår. Mykje energi har gått med til arbeidet med å få eit oppegåande samferdsletilbod til øyane. I den seinare tid har Værlandet Vel og Bulandet Grendalag hatt eit nært og fruktbart samarbeid.
Værlandet Vel har fått eigen e-post dersom de har noko lurt de vil meddele: verlandet.vel@hotmail.com

Referat frå siste møte

 

VÆRLANDET VEL - STYRE OG NEMNDER 2012

Styret:

Leiar: Audun Oddekalv

Nestleiar: Arnt Henning Blom

Kasserar: Reidun Melvær Norheim

Skrivar: Erna Nekkøy

Styremedlem: Roar Landøy

Kommunen sin representant: Astri Thorsen Landøy

1. vara: Magni Blom Landøy

2. vara: Kjell Landøy

3. vara: Rune Landøy

4. vara: Laila Landøy

Revisorar:

Sølvi Blom

Bjørnar Landøy

Valnemnd:

Rune Kalvøy

Geir Landøy

Bjørnar Landøy

Parknemnda:

Arnt Henning Blom

Malvin Blom

Bjørnar Landøy

Bengt Ronny Landøy-Midtbøen

Torhild Landøy

Museumsnemnda:

Helge Landøy

Astri Landøy

Bjarte Vesterås

Magni Blom Landøy

Prosjektmedarbeidar: Linda Landøy