BULANDSFERIE ved Gunnlaug Gillesøy er den største og mest "etablerte" overnattingstaden i Bulandet .
Ho Gunnlaug har fleire overnattingsstader og gjestebrygge.

"LIV OG LYST"  ved Liv Turid Gjørøy har  utleigehusa Gamlestaua ,Bualemmen og Høystålet, og so har ho selskapslokale i Floren.

På Gjørøy finn ein og Plassen,Loftet  og Gjørøybua som Marit Grepstad leiger ut.

Torunn, Kurt, Johannes og katten Petter Rasmus leiger ut rorbua Mattern-Bua.

Håvard og Anbjørg Halsøy leiger ut hytta Skogbu.


Da er fleire overnattingsmogeligheiter i Bulandet som  ikkje har komt med her enno, men dei vil komme
etter kvart.


Vil du ha informasjon om fleire utleigeplassar må du besøke sida til Jensbua.
På sida til Jensbua får du meir informasjon om prisar, der kan du og betille overnatting til ein del av utleigeplassane.