Sjøen er levevei for de fleste i Bulandet.
Her er ei oversikt over båtane som kjem frå Bulandet.  

Rederia "Vestervon" og "Vestøy" er no slått saman til eit rederi. " Vestøy" er seld og gamle "Vestervon" er bygd på i alle endar.
Litt meir informasjon om nye "Vestervon" kjem seinare, om ikkje so brått.

Her er nokre bilder av nye "Vestervon" i Bulandet 2.september 2010. Lenger ned her, kan ein sjå bilde av gamle "Vestervon".

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå dei i større størrelse.
 

Her ligg nye Vestervon attmed kaia ved Joker Bulandet, Fiskeindustrien ser ein òg.

Her ligg nye Vestervon attmed kaia ved Joker Bulandet.

Her ligg nye Vestervon attmed kaia ved Joker Bulandet endå ein gong. Da er jammen ein flott båt, og ein skal være skikkelig lokalkjent for å kjenne att detalja fra gamle Vestervon.

Bakken på Vestervon er full av fornøgde elevar frå Bulandet Skule.

Midten av Vestervon er òg full av potensiellt framtidig mannskap, og litt av dagens mannskap.

Bak på Vestervon aula da i båtkyndige folk òg, og alle let føre at ditta var ein flott båt.

Bakenden på nye Vestervon. Flott hekk.

Skipper Helge står i styrehuset og er godt fornøgd, han smile no i alle fall frå øyre til øyre.

Som da høve seg ein god fiskeskipper, so skal han ikkje ha haue utav styrehusglaset lenge, før han begynde å peike og kommandere. Da såg ut som att alle gjorde som dei fekk beskjed om, for like etterpå smilte han frå øyre til øyre igjen.

Vestervon skal der å fiske makrel, og då høve da seg godt at ei fin jente sit bakom båten og sløye på makrel. Ho hadde fiska makrelen rett attmed skutesida på Vestervon, og da må no være ett godt tegn. Eg fekk desverre ikkje tak i navnet til jenta, men fin var både ho, Vestervon og makrelen.


Frå ein av reiarane på Sjøvær, Øystein Sandøy, har vi fått  historia om Sjøvær-reiarlaget frå 1963 og fram til i dag.
Og bilete har vi fått frå Helge Sandøy.

 

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut  i virkeligheita.

Buefjord

Fiskebåt

Fangster etter torsk med garn om vinteren.

Sild,makrell og småsei med ringnot resten av året.

Mannskap: 6 personer

Gold Dollar

Fiskebåt

Fangster etter torsk med garn om vinteren.

Sild,makrell og småsei med ringnot resten av året.

Mannskap: 6 personer

Hillersøy

Fiskebåt

Fangster med ringnot

Sild,makrell og pale

Mannskap: 7 personer

Sjøvær

Fiskebåt

Fangster med line og garn

Mannskap: 18 personer

Vestervon

Fiskebåt

Fangster med ringnot

Sild,makrell og pale

Mannskap: 6 personer