Næringsliv, kultur, forening, religion
Bulandet  Værlandet
Temaparken i Bulandet  Adresse: temaparken@live.no Værlandet Gjesteheim.
Joker Bulandet, kafe med middagsservering Joker Værlandet, kafe
Overnatting, gjestehavn. Landøy Steinindustri  
Liv og Lyst, selskapslokale og overnatting. Smykkestøa
Stormhaugen Velvere Landøy Fiskeoppdrett A/S
Bulandsferie Værlandet Gjestehamn, kafe med middagsservering.
Værlandet Gjestehamn har fått si eiga heimeside òg.
Frisør Værlandet  Fiskeredskaper
Galleri Havblink Fargestudio, kunst og arkitektur. Anita Søreide.
Fiskeindustri Guiding
Fiskarheimen / Ving Værlandet bedehuskapell
Massasje Museumet på Værlandet
Båter Værlandet Idrettslag
Kyrkje Værlandet Vel
Sandøy Glaskunst, klær, interiør m.m. Steinbrotet
M/B Setara: Omvisning, fisketurar m.m. Værlandet køyre- og rideklubb
Norøy Akvafarm DA. Oppdrett av torsk, kjøp sal av fisk  
Bulandet Sanitetslag  
Styrketrening  
Grånåsa  
Barnehage  
Foto/Video over og under vatn, samt dykking. Ved Lars Grepstad.  
Bulandet Idrettslag  
Bulandet Grendalag  

Bulandet Ungdomslag

 
 
Heimetjenesta for Bulandet og Værlandet
Sykkelutleige finn du på disse plassane Joker Værlandet, Værlandet Båt, Joker Bulandet og Bulandsferie
Askvoll Maskinstasjon v/ Ove Nesberg høyrer til på Askvoll, men held mykje til ute i øyane hos oss.

Mogeligheit til langtidsleige av husvære i Bulandet eller Værlandet.

Skulen er felles for både Bulandet og Værlandet