Bilde arkiv
Her kjem det  nye bildearkiv støtt og stadigt, så berre følg med.
 

For alle bilda i dei ulike bilde arkiva gjeld da at du må klikke på
dei for å sjå korleis dei ser ut i verkeligheita.

 


Gamle dager   

Her er galleri med bilete frå gamle dager i Bulandet og Værlandet og same motiva som dei er i dag, slik kan ein sjå utviklinga i bygdene gjennom åra.
Frå begge bygdene finn ein flyfoto frå 1961. 
Ellers er da ei mengde bilde av folk og diverse frå gamle dager.
 

Bittelitt gamle dager

 

Her er eit galleri frå bittelitt gamle dager.
"Gamle dager"- galleriet har blitt eit lite uoversiktlig samensurium av veldig gamle bilde og nye bilde.
Nye bilder frå 1970-talet og framover vil havne i dette galleriet, og etter kvart blir nyare bilder frå "Gamle dager" arkivet overført til ditta her nye arkivet.
Her vil nyare bilde frå både Bulandet og Værlandet verte samla under same arkiv.
 

Omvisning

Her kan du ta ein guida tur på øyane i Bulandet og Værlandet.
Enten kan du reise på øyhopping ved å klikke på øyane,
eller so kan du gå rett inn i bildearkiva.

Video- og lydsnuttar
 

Her finn ein video-snutter eller lyd-snutter som omhandler Bulandet, Værlandet
eller noko anna som lesarane av dinna heimesida kan glede seg øve.
På internett finnast da sikkert dungevis med snutter som passa på denne sida, og vi
heimesideskrivarane er heilt avhengig av at lesarane våre hjelpe oss med å finne saker og ting.
Finn du noko lurt so gje oss eit hint på mail ---> webansvarlig@bulandet-grendalag.org
 

Nordsjøporten
 

Her er bilete frå  nyevegen, "Nordsjøporten" Fylkesveg 365.
Det er bilete frå bygginga og bilete av resultatet.
Så er det nokre bilete frå åpninga og siste turen til " Høydalsfjord"
So finn du nokre historier der og.
 
Bilder av den gamle skyssbåten vår, "Landøy"

Bilder frå fiske etter makrellstørje.

Bilder frå fotoalbumar utlånt av Magni Tysse Rogne, Leif Rogne og Eli Rogne. Bilda er frå 60-talet og fram til notid.

Flyfoto frå Bulandet og Værlandet etter at nyeveien og bruene er ferdig.

Naturbilete vi har fått frå Siri Landøy

Naturbilete som vi har fått frå Janne Nybø

Bilete og tekst frå kronprinsparet si vitjing i Bulandet 5. september 2006

Bilete frå Nordsjøporthelga 2006

Nokre bilete fra 17. mai  2006
 

Bilete frå 15 års jubileumet til Bulandsferie i Pernillestø.
 
Bilete frå bursdagen hans Olai Hillersøy, han fyllte 90 år den 3. mars 2005
 
Bilete frå då eit illsint kvinnfolk frå Karibien, ved navn " Inga" vitja Bulandet 12. januar 2005.
Ho laga både storm og storflo på same tid, og ødela ein god del både på kaier og buer.
 
Bilete frå Nordsjøløypa på Værlandet.
 
Bilete frå åpninga av Mjølkevegen i Melvær. Takk til Siri Landøy for bileta.
 
Bilete frå ein størjefangst på 70- talet.
 
Kinesisk media intressert i Bulandet.
 
Bilder frå revyen i forbindelse med vegfesten 2. - 4. juli 2004
 
Bilder frå ulike arrangement under vegfesten 2. -4. juli 2004
 
Bilder frå Bispevisitasen 06.07. 2004 i anledning at barneåret i Bjørgvin bispedøme blei offisielt avslutta
 
Bilder då Njord Havkajakk klubb hadde redningsøvelse saman med redningsskøyta "Utvær"