Bildete frå Bispevisitasen av biskop Ole D.Hagesæther 06.07. 2004 i anledning
at barneåret i Bjørgvin bispedøme blei offisielt avslutta.
Vil du lese meir om besøket så kan du lese her frå Bjørgvin Bispedøme si heimeside.      
 Eige bildearkiv har dei og.
Takk til Eli Sandøy for bilda, og til Anne Britt Sandøy for linken.

Du må klikke ein gong på bilda for å få dei store, og så skifter du bilde med
dei små pilene øverst.
 

.