Bildearkiv og historier om nyevegen "Nordsjøporten", riksveg 365

Lita uformell markering av 5 års dagen for åpninga av vegen finn du her.

Takk til Eli Sandøy og Anne Britt Sandøy for historiene.

Merkedager under bygginga av "Nordsjøporten", skrevet av Eli Sandøy

Korleis fekk Fylkesveg 365 navnet "Nordsjøporten", skrevet av Anne Britt Sandøy.

Dikt skreve av Rolv Landøy.  Andre dikt av Rolv Landøy

   
Du kan klikke på kartet så vert det større, det kan du foresten gjere på alle bilda.
Den nye vegen er merka med rødt.

Foto frå før bruene kom, mens dei kom og korleis det ser ut etterpå.
Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

Her er Johannes på tur for å kikke på kranskipet som heiser på plass eit bru-kar i Ytre Melværsundet.

Hurtigruteskipet MS Trollfjord var forviten på kva som skjedde her ute og tok ein tur gjennom Olsundet

Her ser vi litt av kranskip og Trollfjord frå ein annan vinkel. Foto Ricci Nunez

Trollfjord på vei sørover. Har vel ikkje so mykje med bruene å gjere, men det var no eit fint bilete. Foto Ricci Nunez.

Her har kranskipet komt for å hente deler av bruene på kaia Foto av Eli Sandøy.

Ein liten kar hjelper til å halde bruene oppe inne ved Fiskeindustrien. Foto Vidar Halsøy

Her er brudelane nesten klar på lekteren.Foto av Eli Sandøy.

So var brudelene plassert på lekteren og er klar til å slepast på plass.Foto av Eli Sandøy.

Eit bilete av kranskipa som heng på plass første delene av Olsundbrua.

Så heng dei på plass resten. Mange båter er der for å sjå. Ansvarlig frå vegvesenet, Hanekambhaug, lurer og i buskane.

Brua over Indre Melværsundet. Den er 16 meter høg.

Utsikta nordover frå brua i Indre Melværsundet.

Utsikta sørover frå brua i Indre Melvær sundet.

Foto innover frå bru over Indre Melværsund. Foto Siri Landøy

Myrvåg sett frå bru over Indre Melværsund. Foto Siri Landøy

Vegen snor seg over Melværen

Flott høstbilde av brua over Ytre Melværsund. Foto av Eli Sandøy.

Brua over Ytre Melværsund sett frå ein eller annen topp på Melværen.

Brua over Ytre Melværsund, den er 12 meter høg.

Utsikta nordover frå brua i Ytre Melværsund

Utsikta sørover frå brua i Ytre Melværsund

Brattholm brua.

Brua over Olsundet, ser ut som ein sjøorm som snor seg i landskapet.

Brua over Olsundet, den er 18 meter høg.

Utsikta nordover frå brua i Olsundet

Utsikta sørover frå brua i Olsundet

Foto innover frå bru over Olsund. Foto Siri Landøy

Brua over Langøy sundet, den er 6 meter høg.

Utsikta nordover frå brua i Langøysundet.

Utsikta sørover frå brua i Langøysundet

Her ser ein brua over Langøysundet og Ytre Melværsundet. Melvær og Alden i bakgrunnen.

Her ser ein dei 4 største bruene, det er 2 til som er ute av syne. Ja og so ser ein postbilen som har vært på Værlandet å henta post.

Her ser ein barakkene vegfolket hadde. Til venstre ser ein litt av sementfabrikken. Båt som ligg der er eit Cruise skip med turistar. Foto Ricci Nunez

Og so er vegen ferdig og barakkene vert taua til ein ny byggeplass ein eller annan stad. Foto Ricci Nunez

Utstyr vert frakta bort etter at vegarbeidet er avslutta. Foto Ricci Nunez

 

Nokre bilete frå ei gammel epoke og ei ny i epoke i Bulenninganes måte å komme seg til fastlandet på.
Bilete frå siste gong "Høydalsfjord" la til kai med passasjerer i Bulandet, og åpninga av nyevegen Nordsjøporten.
No heiter båten "Gripskyss" og går med turistar mellom Kristiansund og Grip.
Takk til Eli Sandøy for bileta.