Fiskeindustrien

 

 

        

 

 

Her er nokre bilde frå Fiskeindustrien. Da kjem nok fleire etter kvart.

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.
 

Brønnbåten "Rostein" leverer levande pale til Fiskeindustrien

Same "Rostein" sett framifrå.

Her er ligg Bulandet Fiskeindustrien, midt i sentrum. :o)

Fiskeindustrien er ein moderne fiskeforedlingsbedrift som blei høytidelig åpna av Kjell Opseth høsten 1997.

Her fileterer dei fisk for harde livet, og eksporterer til heile Europa og USA.

Sysselsettingen er sesongavhengig, det varierer fra 25 til ca. 50 personer.

Bedriften treng fleire ansatte enn det er ledig arbeidskraft i Bulandet.
Nabobygda Værlandet er også godt representert blant ansatte.
Ellers er det mange gjestearbeiderer frå utlandet, mest frå Sverige og Finnland.

Gjestearbeidarane er hovudsaklig unge jenter. Det særdeles gledelige i den sammenheng er at fleire av
desse jentene har funne ut at gutar fra Bulandet er noken sabla kjekke karer.
Dei har dermed huka tak i ein lokal kar og slått seg til her ute i Bulandet.

Men dette må ikkje skremme vekk eventuelle andre
gjestearbeidarar. Da finnes fremdeles nokre ledige karer.
Jenter også for den saks skuld.

Bulandet Fiskeindustri har eiga heimeside. Der finn du
meir informasjonom bedriften, i tilfelle du kunne tenke å prøve
deg som gjestearbeidar.:o)
Da er og masse fine bilder der.

E-post adressa til Fiskeindustrien er Bulandet.Fiskeindustri@bufi.no
 

Førsteklassingane på Bulandet skule hadde seg ein tur for å inspisere tilhøva
på fiskeindustrien vårparten 2004. Dei fant tilhøva å være svært tilfredstillande.   
Johannes Tarjei Lærer Eva Cris Adrian Dina Elise