Milepæler i øyrikets historie, og andre småkoselige Bulands- og Værlandsforteljingar.
 

Her er historier og litt bilder frå bygginga av vegen vår,Nordsjøporten. Fylkesveg 365.

Her er det nokre historier og historisk matriale:

23.11.12
Kjekk melding frå Asta (Håstein) Larsen, med reiseskildring og historiske betraktninger.

29.07.12
Fyrbelysning i Bulandet 1920. Det er her ein artikkel som stod skrive i Norsk Fiskeritidense i 1920.
Rune Thistel har funne tak i artikkelen, og tusen takk til han for det.


25.06.12
Tragisk historie som Sverre Landøy har fortalt og Laila Vederhus har skreve ned. " Ein tung dag for lærar Rogne".
Denne historia kom på heimesida 11.09.2008, og nå har Ingrid Anita Gillesøy komme med tilleggsopplysninger som står nederst.

16.04.12
Øystein Sandøy har sendt ei kjekk historie om "Skalden frå Bulandet"

04.01.12
Navnsetting av punkt i landskapet som blei brukt som fiskemè i hine hårde dager, før GPS og denslags moderandes ting var oppfunne.

18.12.11
Eit avisbilde frå 1985 er vel strengt tatt ikkje historie, men fant ikkje nåken bedre plass å legge da i farten. Bildet er av 4 kjekke jenter frå Bulandet som er på tryggleikskurs. Øystein Sandøy har sendt utklyppet.

24.08.11
Ein kronikk Øystein Sandøy skreiv under fotball VM 2010, men den er like aktuell i dag. Den handler om fisk og fotball. Han beklager bokmålet, men det skal vi no klare å leve med. :-)

07.01.11
Harald Leite har gjort ett voldsomt stort og flott arbeid med å grave fram, og skrive ned historia om "Båtane deira: Sørebåt/ Listerbåt/ Skøytene og Kutterane(Sluppane) og Gavlane."
Her vil da komme mange fleire bilder med tida.

24.12.10
Øystein Sandøy har sendt julehelsings dikt til alle heimesideleserane.

16.09.10
Øystein Sandøy har sendt oss meir utfyllande og kjekk historie om orgelet i Bulandet Kapell. Sjå meir om orgelet i Bulandet Kapell under her, frå dato 08.09.10

08.09.10
Kjekke bilder av Bulandet Kapell, og kjekt historisk stoff om orgelet som står i Bulandet Kapell. Takk til Steinar Bauge for linken.

08.09.10
Lydopptak av orgelet i Bulandet Kapell. Rune Molvik har laga opptaket, og Steinar Bauge har sendt oss linken.

20.08.10
Asta ( Håstein) Larsen har sent oss nokre kjekke betraktninga, frå då ho var på mimretur til Værlandet og Bulandet i sommer.

18.08.10
Asta ( Håstein) Larsen har sent oss ei kjekk historie frå då ho var på mimretur til Værlandet og Bulandet i sommer.

11.06.10
Pdf-fil med utklypp frå ei reportasje som stod i Aftenposten 17. august 1977, her er fleire Bu- og Værlenningar nemde.

10.06.10
Telegram frå Einar Gerhardsen då Jonas Landøy sende sild til heile stortinget i februar 1947, oppdatert med avisutklypp frå Aftenposten 26. feb. 1947

28.02.10
Øystein Sandøy har sendt ein liten epistel om dei olympiske leiker, han har begynt å verte litt metta av heile greia.

11.02.10
Asta (Håstein) Larsen har sendt oss eit knakande kjekk historie om då ho budde i Alden og fekk blindtarmbetennelse i 1938, 9 år gammel. Attpåtil var da skikkelig ruskeveir.

13.01.10
Harald Leite har vore så snill og sende oss to fine kjærlighetsdikt frå 1800-talet på Værlandet.

13.01.10
Ei kjekk historie som Øystein Sandøy og Wenche Sandøy har skreve saman. Historia omhandlar Wenche sin fyrste tur på sjøen, skildra med hennars eigne ord. Historia er halvanna år gamal, og har vore publisert i Norsk Fiskerinæring tidlegare. Øystein beklaga at historia er på bokmål, men da skal vi nok stå i.

08.01.10
Prolog av Anna Håstein. Er truleg skrive til eit jubileum i Fiskarlaget i 1958, etter årsmøte i Fiskarlaget i Bulandet i 1957.

05.12.09
Draumen om eit badebasseng. Historia om kampen for å få badebasseng i Bulandet. Sida er ikkje heilt ferdig enno, men her er nå litt kjekt stoff allereie.

04.12.09
Øystein Sandøy har sendt ei kjekk historie om då han tok "lappen" oppunder jul 1982.

03.11.09
Bjørn Landøy har sendt kopi av ein artikkel som stod i Firda 1978. Det er Sverre J. Landøy som har skreve artikkelen, og den handler om folket som budde i Håsteinen. Eg har hivd på eit par kartutklypp og.  
Nytt 14.01.10
Riksarkivet har begynt å skanne skiftematriale, og Werner Vesterås har funne skifteprotokollen for skiftet til Johannes Olsen i Alden frå 1731. Skiftet begynner midt på førstesida, under streken.

29.08.09
Eit lite innlegg i vindmøller-til-havs debatten, av Øystein Sandøy.

17.08.09
Skulehistorie frå Værlandet. Del 1.

16.08.09
Undersøkingane til diplomingeniør Axel Landsem om viking-gravene i Alden.

13.07.09
Ei lita historie og eit ynskje om oppretthalding av kunnskap om gamle mattradisjonar frå Øystein Sandøy. Heimesideskrivarane er heilt klar til å ta imot gamle oppskrifte, berre ring eller send mail eller stopp oss i veien eller på butikken.

24.05.09
Øystein Sandøy har sendt ei knakande kjekk historie om "Barndom og rikdom".

20.04.09
Øystein Sandøy har sendt litt poesi om Tall Ships Races som var i Måløy i fjor sommar. Det har stått på trykk i Fjordenes Tidende tidlegare.

31.03.09
Harald Leite har nøsta opp i historia om når telefonen kom til øyane våre.

24.03.09
Øystein Sandøy har sendt historia " Internasjonalt miljø". Fransk/kanadiaren Wilbert d’Entremont frå Canada som var med som observatør på linefiske med "Sjøvær".

14.03.09
Ei urolig julehelg i Bulandet i 1710. Historia om den hollanske skuta "Jomfru Sara." Historia er skreven av Sverre Landøy og står i "Sogeskrift for Askvoll Kommune". Ein finn og historia på Askvoll Kommune si heimeside.

04.03.09
Øystein Sandøy har sendt historia " Ein yankee i Bulandet". Ein amerikansk journalist som var med på linefiske.

07.02.09
Harald Leite har sendt avskrift av 200 år gamalt skiftebrev for Garden Værøen, oppdatert med nytt bilde.

12.01.09
Harald Leite har sendt historie om tjenestejenta frå Alden/ Atløy som fekk kallenamnet Råa.

09.01.09
Harald Leite har sendt oss ei historie frå gamle dagar, ei tragisk historie frå midten av 1800-talet.

24.12.08
Øystein Sandøy har sendt oss ei lita førjulssoge

27.10.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Gudrun Fedøy, intervjuar er Alette Fedøy.

23.10.08
Hildur Hillersøy skreiv ei kjekk forteljing om ein skuletur til Sandøy, truleg i 1995. Her kan ein lese historia, orginalen ligg i Temaparken.

19.10.08
Harald Leite har sendt ei historie om gamle dager og ein god brosmeplass.

16.10.08
Elevar  intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Tor Leite. Heimesideskrivarane veit ikkje kven som interjua.

10.10.08
Rune Thistel har sendt ei fil med eit innlegg Teodor Sandøy hadde i Firda ein gong, årstal er ukjent men truleg på 1960-talet ein gong. Vi tek gjerne imot tips om årstal.
Innlegget omhandlar fiskerihistorie frå Bulandet og er særs interessant lesestoff. Fila er i PDF-format og litt stor, so da tek kanskje litt tid før den lasta seg opp. Men når den er opplasta og klar til å lesast so er den vel verd ventetida.


09.10.08
Harald Leite har sendt ei veldokumentert historie med mange bilder om pionerane frå Vestlandet som dreiv med makreldorging.

07.10.08
Ny, kul poesi frå Rolv Landøy.

02.10.08
Intervju med Wilfred Norheim, om forliset av "Føyguten" i 1953.
Intervjuarar er Daniel Fedøy, Maria Landøy og Anne Marte Norheim.

19.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Ingolf Fedøy, intervjuarar er Henning Norstrand og Fridtjof Norstrand.


15.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Torbjørn Sandøy, intervjuarar er Grethe Hillersøy og Oddvar Kjæmpenes.


13.09.08
Harald Leite har lagt ut ein film på YouTube som viser 40 års markeringa på Værlandet av krigen sin slutt. Filmen er frå 8.mai 1985 og er vel verd ein kikk.   Ein finn og filmen  under "video- og lydsnuttar" på knappen Bilde Arkiv.

09.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Malvin Hillersøy, intervjuarar er Magne og Hildur Hillersøy.


07.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Marit Rogne, intervjuarar er Eldrid Fedøy og Stein Are Norstrand.


06.09.08
Elevar  intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Anna Kjæmpenes. Heimesideskrivarane veit ikkje kven som interjua.


05.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intervju med Olav Rogne, intervjuarar er Gard Kjæmpenes og Kristoffer Rogne.


04.09.08
Elevar på Bulandet Skule intervjua, i 1995, ein del folk om dagleglivet ute i øyane våre under krigen.
Her er intevju med Håvard Halsøy, intervjuarar er Roger Rogne og Øystein Fedøy.


17.08.08

Bittelitt historie om Guriøyna.

09.08.08
Ei historie som Øystein Sandøy har skrive. Den stod på trykk i mainummeret til "Norsk Fiskerinæring".
Øystein beklaga endå ein gong at historiene hans er skriven på bokmål. Heimesideskrivarane er to inkluderande personligheiter,
so vi kava oss ikkje opp med korleis ei god historie er skriven og da trur vi ikkje lesarane gjer heller.
Vi er takknemlig for kvar einaste historie Øystein sender til oss.


02.08.08
Litt forhistorie og utskrift frå Bergens Byrett angåande bjergingslønn ved bjergning av skonnert " Ellen",
som blei bjerga 19. november 1916.


01.08.08
Fiskemottaket i Bulandet er nedlagt, men har mykje historie i veggane. Her kan ein sjå litt bilde frå mottaket
då da var i drift.


25.07.08
Ei historie om kor strabasiøst da kunne være å reise med offentlege transportmidlar i hine hårde dager.
Sverre Landøy har fortalt, Svanhild Landøy teke opp og Rolv Landøy har skreve ned.


24.07.08
Heimesideskrivarane har fått mail om hjelp til å finne slekt. Er da nokon som kan svare på spørsmåla til Gisle Hersvik?

20.06.08
Avskrift av eit intervju, om krigen, med Oddmund Sandøy. Intervjuet ligg i Temaparken og er utført av ein elev frå Bulandet Skule.

30.05.08

Rune Thistel har sendt link til filmsnuttar om 14 Hk Rapp motoren han har på bua.

21.05.08
Øystein Sandøy si tale som han heldt på Værlandet 17. mai 2008

21.04.08
Bjørn Landøy har gitt oss CD med motorlydar frå gamle motorar. Koselyd til nostalgi og inspirasjon.

14.04.08
Øystein Sandøy har sendt eit lite språkkurs, som opprinnelig var skreve som eit kåseri til eit bryllup.

27.03.08
Harald Leite har sendt ei skikkelig godt dokumentert historie om fiskererane på Garden Værøen, båtar og turane til Flåvær.

18.03.08
"Den kloke grisen" av Sverre J. Landøy. Innsendt av Harald Leite.

13.03.08
Mannskapet sin rapport  angåande "Gugner" sitt forlis i Bulandet 1885.  Ei dramatisk historie. Inneheld og litt av korrespondansen mylja lensmann, fogd og amtmann angåande påskjønnelse for redningsdåden.
For meir historie om saka kan ein lese om avdukninga av statuene øve Berthe og Hansine.

05.03.08
Harald Leite har sendt meir historie og dokumentasjon om utskiftinga av Garden Værøen. Da er veldig fasinerande å lese om korleis etternavn har vorte til, her kan ein blant anna lese om korleis Hittun navnet har si opprinnelse.
Ein finn og historia på: Ei reise på Garden Værøen gjennom fleire hundre år. Der all historie om Garden Værøen vert samla.

04.03.08
Eit hjertesukk om da å få mannskap til fiskebåtar, frå Øystein Sandøy

29.02.08
Den 18.januar -08 var alle barnehagetilsette i Askvoll kommune invitert til koldtbord på Kroa i Askvoll. I den forbindelse hadde dei spurt Jardar om ikkje han kunne komme og ha eit innlegg der han sette litt perspektiv på det med barndom. Her kan ein lese Jardar Melvær sitt innlegg om perspektivet på barndommen. Takk til Laila Merete Blom som sendte perspektivet til heimesideskrivarane.

22.02.08
Harald Leite har hatt mykje arbeid med å nøsta opp i historia om forliset av "Blanche" natta til 23 januar 1949.

16.02.08
Harald Leite har skrive om "Gjøren", ein fargerik person ute i øyane. Bilde vil komme seinare
Ein finn og historia på: Ei reise på Garden Værøen gjennom fleire hundre år. Der all historie om Garden Værøen vert samla.

12.02.08
Harald Leite fortel om nybrottsetablerarane på Landøy og Myrvågholmen.
Ein finn og historia på: Ei reise på Garden Værøen gjennom fleire hundre år. Der all historie om Garden Værøen vert samla.

09.02.08
Harald Leite har sendt kart,bilde og historisk dokumentasjon om Garden Værøen.
Historia heiter: Ei reise på Garden Værøen gjennom fleire hundre år.


27.01.08
Lærar O. Rogne sin rapport til lensmannen angåande "Gugner" sitt forlis i Bulandet 1885. 
For meir historie om saka kan ein lese om avdukninga av statuene øve Berthe og Hansine.

07.01.08
Harald Leite fortel meir om folket på husmannsplassen Pollmyra på Værlandet.

04.01.08
Harald Leite har sendt ei historie om Amerikabesøk og utflytting til Amerika.

02.01.08
Harald Leite har sendt ei historie om kveitefiskarane frå husmannsplassen på Pollmyra i Værlandet.

27.12.07
Harald Leite har sendt inn ei historie frå krigens dagar. "Dei brune skoa" - om ei oppleving Sverre J. Landøy hadde medan han sat i fangenskap i konsentrasjonsleiren Dachau.

27.12.07
Øystein Sandøy har sendt ei kjekk historie om då lyset forsvant i Sandøyna nyttårsafta 1978, og korleis ein bjerga seg.

17.12.07
Øystein Sandøy har sendt ei kjekk julehistorie frå hans barndom på 1960-talet. Historia er og publisert i julenummeret til ME'a, men vi har fått lov å bruke den her på heimesida og.

10.12.07
Ei historiefrå krigens dagar av Rolv Landøy. Spenjande "lekety"!

25.11.07
Kopi av notisbøker med fiskemè nedskrivne av Abraham Melvær, Alf Melvær og Jonas Melvær. Nedtegnelsane stamme heilt tilbakers frå midten av 1800 talet og fram til krigen, med nokre få nyare notat.

23.08.07
Harald Leite har skive flott historisk matriale om ein del fiskeplassar og fiskeme`der utanfor Værlandet.
Her kan ein lese meir historisk matriale skrive av Harald Leite og Elin Nedrebø.

10.08.07
Øystein Sandøy har sendt oss ei historie han hadde på trykk i "Norsk Fiskerinæring" for nokre år sidan. Historia er som vanleg knakande god og den var skriven som ei slags sympatierklæring til Jonny, som låg oppe i Egga og måtte sende heim att to mann som ikkje passa heilt inn i fiskeriet sitt hårde liv. Øystein beklaga ellers at historia er skriven på bokmål, men da er noko redaktøren i tidsskriftet forlanga.  

07.08.07
Øystein Sandøy fekk spørsmål frå ei kjekk dame som heiter Linda Oldeide om å skrive eit lite kåseri til ei studentavis som ho var med på å redigere. Han Øystein tok jobben på strak arm, og her er historia han skreiv. Temaet skulle vere utnytting av biprodukt i fiskeria.  

Elin Nedrebø og Harald Leite har sendt endå meir historisk matriale med flotte illustrasjona. Denne historia fortel om familien til Tomas, Leiteslekta og plassen Leite på Værlandet.

Elin Nedrebø og faren, Harald Leite, har skreve historia om Tomas Hansen Værøy, Gamle-Tomas, som omkom på sjøen 1874. Spanande, velskreve og flott illustrert historisk matriale som heimesideskrivarane vert skikkelig glad for å få tilsendt.

Øystein Sandøy har sendt oss ei ny kjekk historie som omhandlar da han og Jonny dreiv i minkbransjen for å prøve å skaffe nokre kroner i portemonéen. Terje, stakkar, er ikkje med i historia, men da er nok fordi han var nokre år yngre enn dissa rakkarane her.

Harald Leite har sendt inn eit dikt om fiskaren. Diktet har han fått frå Sverre J. Landøy sånn rundt omkring 1960.

Øystein Sandøy har sendt oss ei kjekk historie som omhandla båtpuss då han, Jonny og Terje var gutunga.
Historia er tidligare publisert i tidsskriftet " Norsk Fiskerinæring", der Øystein skriv fast i gjestespalta.
Øystein beklaga ellers at historia er skriven på bokmål, men da ser vi stort på. :o)

Harald Leite har sendt oss ei skildring av jekteleia frå Reksten til Skomakaren, med illustrasjon.

Elin Nedrebø har sendt den dramatiske og gripande historia " Soga om Davidnamnet".
Historia har ho fått fortaldt frå faren sin, Harald Leite, og historia er illustrert med flotte bilete.


Harald Leite har òg sendt oss historia om Titlandsberget - grunnen som ingen fann att. Kart har han og sendt.

Jan Gunnar Halsøy har sendt oss teksten til "Songen om Bulandet".

Dikt av Øystein Sandøy som omhandler den nye NOX avgifta for fiskeflåten.

Harald Leite har sendt historia om når namnet Værlandet vart teke i bruk.

Anita Søreide har laga slekts-tre som går heilt fra Magnus Lagabøte si tid og fra til no.
Meir detaljar om Sille- slekta finn ein her. Den slektsgreina starter på begynnelsen 1700-talet
og har skaffa mange Bulenninger og Værlenninger blått blod i årane.

Pernille Rutledal Olsen har skreve og laga prosjektoppgave om Bulandet ved Steinerskulen
i Bergen. Her han du lese kva ho har skreve om oss øyabuarane.

Trond Nikøy har skreve prosjektoppgave i historie om Olai Hillersøy.
Denne prosjektoppgava har han vært so snill å dele med alle oss lesarane av heimesida.

Litt historie om "nasjonalblomsteren" vår, Scilla Verna.

Sunnfjord jekter, slik var da dei kom seg til bydn i gamle dager.

Avskrift av eit intervju angåande redninga av skipet "Sulsfjord" 1968/69. Redningsmennene
var Olai Hillersøy,Magne Gjørøy og Birger Nikøy. Intervjuerane er Oddbjørn Hillersøy og
Jarle Håvard Nikøy.

Avskrift frå ein rapport fogden sende til Cristiania 4. mars 1871. Saka gjaldt ei havarert fransk
seglskute ved navn " Pierre de Adolphe".


Historia om Zilla Ætta frå 1700-talet. Historia omhandler korleis Bulandingane klarte å kjøpe
sitt eige land og kvifor da ryktast at enkelte Bulendingar har antydning til blått kongeblod i
årane. Historia er skrive av Theodor Tviberg i 1983. Liv Gjørøy i Bulandet har funnet
historia og overlevert den til heimesideskrivarane for vidare formidling.

Rolv Landøy har skrive om korleis da var då fangane kom heim frå krigen.

Ein fin presentasjon av Bulandet skreven av Jardar Melvær.
Han har og skreve historie om Bulandet Kyrkje og Bue Kapell.

Historia om reiarlaget Sjøvær frå 1963 og fram til i dag. Skrive av Øystein Sandøy.

Ei god reportasje fra Bulandet som omhandler notid og fortid. Skrevet av journalist Atle Knutsen

Ei lita historie frå hine hårde dager på 1700-tallet då Bulendingene fekk besøk av franske "turistar"

Ein liten epistel om handelsstaden Kjempenes