Her er link til den splitters nye heimesida til Værlandet Bulandet Grendalag.
Spitters ny side:  http://vaerlandet-bulandet.no/


Her kan ein sjå webkamera vårt som er plassert på butikken i Værlandet. Her kan du sjå om ferja kjem eller om veiret er bra.
Bilete vert oppdatert anna kvart minutt, men du må klikke "refresh".
Klikk på bilete så vert da større, eller sjå på denne sida her.
 

Nytt webkamera er utplassert på fiskeindustrien. Her ser ein Joker Bulandet og litt av kaianlegget. Oppdateringa er her og annakvart minutt, og ein må trykker "refresh" for å få oppdatering.
Klikk på bilete så  vert da større, eller sjå på denne sida her.

Kamera på Værlandet Gjestehavn.
Klikk på bilete så  vert da større, eller sjå på denne sida her.
 
Sist oppdatert  01.05.2013