Mè-navn rundtomkring Værlandet og Bulandet.

Harald Leite har navnsett ein del punkt i landskapet som ein har brukt som fiskemè opp gjennom tidene. Desse 6 første bilda er tekne frå Sandøyna.
Når det vert tid og stunder og veir, så vil fleire plasser verte fotografert og navnsett.
Takk til Harald Leite for jobben.
 


Utsyn frå Sandøylykta.
 


Utsyn frå Sandøylykta.
 


Utsyn frå Sandøylykta.
 


Utsyn frå Sandøylykta.
 


Utsyn frå Sandøylykta.
 


Utsyn frå Sandøylykta.