Desse bileta har vi fått frå Janne Nybø. Dei vart tekne sommaren 2006.