Vi = ungane som vaks opp i Landøyna på 70- og 80 -talet. Heimesideskrivarinna er ein av dei. Dette til orientering.