Oversikt over båtar som er registrert på heimesidene til Shetland Museum.
 

Her kan ein sjå heimesida til Shetland Museum.


Shetland Museum er gjenåpna og det er også heimesidene. Øystein Sandøy har vore inne og sjekka, og gitt oss gode tips om korleis ein kan søke etter norske båter. Teksten under er direkte kopi av mail frå Øystein.

"Som de har sett, så er heimesidene til Shetland Museum gjenåpna  etter å ha vore til omarbeiding ei tid. No kan ein igjen finne arkivet over eldre norske fiskebåtar, men noko omarbeidde. Rekkefylgja er annleis, det ser ut til at dei no er ordna etter datoen bileta vart tekne.
Det ser ut til at serien startar rundt 1960, og går heilt fram til vår tid.

 

Det er no 10 bilete på kvar side. Det er 286 sider; 2852 bilete alt i alt. Mange har lita interesse, mellom anna bør ein bla seg fram til ca side 25 før det dukkar opp kjende båtar.

 

Prosedyren er stort sett den same. Skriv shetland-museum.org.uk på adresselinja, klikk deretter på "photo archive", deretter "collections", og skriv så "norwegian" i søkefeltet oppe til høgre. Her er og ein del søkemotorar som sikkert kan brukast av datakyndige folk.

 

Bileta kan no forstørrast til full skjermstorleik, og då blir kvaliteten ein heilt annan. Eg har ikkje gått over alt i hop, men det ser no litt enklare og greiare ut"

Rune Thistel har vore so snill å sende oss direkte link frå biletarkivet, til Shetland Museum, og til båtar som har tilhøyrlighet til øyane

Bueland1

Hillersøy

Bjorholm

Havblink

Havblink/Teigenes/Norleif

HavblinkSF-60-A

Bulenning

Fedøy

Vestervon

Sjøvær

Gullstein

GouldDollar
Værland
GretaElin
Hillersøy-exBrimøy 
Hillersøy-exBrimøy(2
Hillersøy-exBrimøy(3) 
SjøværSF-6-A
Vestervon-SF-84-A
Svært gamalt bilete av Sjøvær.
Sjøvær SF-30-B