Kjærlighetsdikt.

Harald Leite har vore så snill og sende oss to fine kjærlighetsdikt frå 1800-talet på Værlandet.

Harald og systra Laila Vederhus hadde mykje arbeid med eit historieprosjekt på 80-talet, som omhandla notisboka til Ole Andreas Eliasson Værøy.
Ole kjøpte seg notisbok i 1862, og begynte å skrive ned saker og ting om dagleglivet på Værlandet.
Harald og Laila laga eit hefte utifrå denne notisboka. Under kjærlighetsdikta kan du sjå innleiinga på heftet, som inneheld ei velskreven beskrivelse av kva innhaldet i notisboka går ut på.