Fergerute Askvoll – Værlandet
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Askvoll 630 630 630 630 630 700 800
Fure 650 650 650 650 650 - 0820 b
Værlandet 750 750 750 750 750 755 920
Værlandet 800 800 800 800 800 800 930
Fure - - - - - - 1030 b
Askvoll 900 900 900 900 900 900 1145
   
Askvoll 915 915 915 915 915    
Fure 930 930 930 930 930    
Værlandet 1030 1030 1030 1030 1030    
Værlandet 1040 1040 1040 1040 1040    
Fure - - - - -    
Askvoll 1140 1140 1140 1140 1140    
   
Askvoll 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1100
Værlandet 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1155
Værlandet 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1200
Fure 1335 b 1335 b 1335 b 1335 b 1335 b 1335 b 1255 b
Askvoll 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1310
   
Askvoll 1520 1520 1520 1520 1520 1650 1500
Værlandet 1620 1620 1620 1620 1620 1750 1600
Værlandet 1630 1630 1630 1630 1630 1800 1615
Fure - - - - - 1900 b 1715 b
Askvoll 1730 1730 1730 1730 1730 1920 1730
   
Askvoll 1750 1750 1750 1750 1750    
Fure 1810 1810 1810 1810 1810    
Fure 1840 1840 1840 1840 1840    
Askvoll 1905 1905 1905 1905 1905    
   
Askvoll 1915 1915 1915 1915 1915   1915
Fure - - - - -   1935 b
Værlandet 2010 2010 2010 2010 2010   2035
Værlandet 2015 2015 2015 2015 2015   2040
Fure 2110 b 2110 b 2110 b 2110 b 2110 b   2135 b
Askvoll 2130 2130 2130 2130 2130   2150
   
Askvoll     2130   2130   2205
Fure     -   -    
Værlandet     2230   2230   2305
Værlandet     2230   2230   2305
Askvoll     2330   2330   0
   
b: Mot førehandstinging om bord på tlf nr 41 53 63 76 eller 41 53 63 75. 
Reisande frå Fure må tinge stopp innan ein halv time før oppsett avgangstid frå Fure.