Her ser du litt nærmare kor vi øyabuarane held hus.