Foto frå åpninga av Mjølkevegen i Melvær, med påfølgande festligheiter.
Foto av Siri Landøy og Torunn Marie Kvaløysund
.
Har ikkje skreve nokon kommentarer, men dei som var der kjenner seg vel igjen.
"Paven" var forhindra frå å komme so han veit ikkje kva som foregjekk seg der.

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.