Olai Hillersøy sin 90-års dag.

Den 3. mars 2005 fyllte Olai Hillersøy 90 år. Dagen blei feira med åpent hus
i fjøsen til jentungen, ho Liv Gjørøy.

Eirene Hillersøy Bauge og Steinar Bauge har stått for fotograferinga.

Du må klikke ein gong på bilda for å sjå korleis dei ser ut i
i virkeligheita.

Olai'n har begynt på bursdagspakkane

Olai og kona Dagmar, dei same turtelduene som dei alltid har vore.

Jentungen, Liv, seier nokon velvalgte ord.

Liv og Marit.

Bodil Norstrand har starta i synste enden på kakebordet, og på ansiktsutrykket å døme har ho tenkt å smake på alt heile veien nordøve.

Magne Gjørøy og Jardar Melvær har komt godt igong med kakesmakinga.

Pippi svelger ned siste kakebiten.

Håvard og Annbjørg Halsøy.

Ett bilde frå nokon år sidan, Olai'n og Andreas Norstrand har vore på kveitefiske.

Fangst fekk dei og, Olai'n og sonesonen Oddbjørn.