Omvisning i Bulandet og nærområde.

Her kan du dra på øyhopping. Du kan klikke på dei bebudde øyane og
so kjem du til eit bildearkiv som syner korleis det ser ut der.

For at det ikkje skal verte for vanskelig for deg å finne fram til alle
øyane so ligg alle bildearkiva under her og.

Vist du ikkje har kikka der ennå so finn du masse bilete av Bulandet og nærområde
på sida Nordsjøporten og.

Det er fleire fotografar her, men da har gått i surr for meg kven som har teke kva slags bilete.
Takk til alle fotografane som har bidrege med bilete.
Fotografane er Eli Sandøy, Anne Britt Sandøy, Ricci Nunez Nikøy, Astri Landøy, Siri Landøy,
Wibecke Bauge, Gry Leite, Vidar Halsøy, Dag Haugen, Hanna Tysse, Steinar Bauge og undertegna.
 

Hillersøy Kjempenes Nikøy og Likjenikøy Halsøy,Thistel og Solholmen Gjørøy Melvær og Bjørnøy Værlandet Alden Fedøyna og Norheim Hågøy Vadøy og Kråka Gjelsa og Skjæret

360° Panoramautsyn frå vestre toppen av Alden 06.07.11.

360° Panoramautsyn frå Alden 06.07.11.

360° Panoramautsyn frå Grønekletten i Melværen 09.10.10.

360° Panoramautsyn frå Melværrånane i Melværen 10.10.10.

360° Panoramautsyn frå søre Hillersøyna i Bulandet 15.10.10.

360° Panoramautsyn frå Øyrakletten i Melværen 9.10.10.

360° panoramautsyn frå Syndarhåjen i Melværen, 16.06.10

360° panoramautsyn frå Store-Tistelen i Bulandet, 14.05.10

360° panoramautsyn frå Hovden i Bulandet, 14.05.10

360° panoramautsyn frå Guriøyna, 14.05.10

360° panoramautsyn frå den høgste av Værøyrånane,Storerånen. 02.05.10

360° panoramautsyn frå Sandøylykta, 29.12.09

360° panoramautsyn frå Norste Gjørøykletten, 30.12.09.

360° panoramautsyn frå Vardøytua, toppen rett innføre Brattholmen.

360° panoramautsyn frå ein topp i Bjørnøyna.

360° panoramautsyn frå Storekletten i Melværen.

360° panoramautsyn frå Søre Gjørøykletten.

360° panoramautsyn frå Halsøyhågen.

360° panoramautsyn frå Høgkletten.

Naturbilde tekne av hobbyfotograf Hanna Tysse frå Bulandet. Skikkelig profesjonelle flotte bilde.

Flyfoto av øyane våre etter at nyeveien og bruene blei bygd.

Bilete frå Værlandet finn du her.

Her er eit bildearkiv som ikkje viser nokon spesiell øy, men er generelle naturbilete
frå Bulandet, Værlandet og nærområde.


Sandøyna er ikkje med på bilete over, so då starta eg presentasjonen av øyane
ved å vise bilete derfrå først.

So fortset eg i alfabetisk rekkefølge, då vert da Alden neste.

Fedøy og Norheim har eg slege saman til eit bildearkiv, da er no same øyna og då.

Gjelsa og Skjæret er på same bildearkiv

Gjørøyna

Hågøyna

Halsøyna, Thistelen og Solholmen har eg slege saman til eit bildearkiv.

Hillersøyna

Kjempeneset

Nikøyna og Likjenikøyna er på same bildearkiv.

Melværen og Bjørnøyna er på same bildearkiv.

Vadøyna og Kråka er på same bildearkiv.