Møtereferat Bulandet Grendalag

2012

Møtereferat frå styremøte 05.05.2012

Årsmøteprotokoll 2011

Møtereferat frå styremøte 10.03.2012

2011

Møtereferat frå årsmøte 27.03. 2011

Årsmelding 2010

Møtereferat frå styremøte 22. februar 2011.

2010

Møtereferat frå møte om vassforsyning 13. november 2010.

Møtereferat frå 30. august 2010

Årsmelding 2009

Referat frå årsmøte 13. mars  2010

Møtereferat 04.februar 2010

2009

Årsmelding 2008

Møtereferat 23. april 2009

Referat frå årsmøte 21.mars 2009

Møtereferat 8. mars 09

Møtereferat  29.januar 09

2008

Møtereferat frå allmøte om arealplanen.

Møtereferat frå 5. juni 2008

Møtereferat frå 21. mai 2008

Årsmøte frå 05. april 2008

Årsmelding for 2007

2007

Fellesmøte med Værlandet Vel og Nordsjøportnemda 14.juni 2007

Årsmøte frå 24. mars 2007

Årsmelding for 2006

Møtereferat frå 20. februar 2007

2006

Møtereferat frå 23. november 2006

Møtereferat frå 18. august 2006

Møtereferat frå årsmøte 18. mars 2006

Møtereferat frå 18.mars 2006

Årsmelding for 2005

Møtereferat frå 29. januar 2006

2005

Møtereferat frå 01. november 2005

Møtereferat frå 04. juli 2005

Referat frå fellesmøte 04.juli 2005

Referat frå fellesmøte 13. april 2005 om festivalhelg

Møtereferat frå årsmøte 9. mars 2005

Fellesmøte Værlandet Vel og Bulandet Grendalag 17.02.05

2004

Møtereferat frå 13.desember 2004

Møtereferat frå 18.august 2004

Møtereferat frå 5.mai 2004